RiB Podcast

Uppföljning Trafikolycka

January 28, 2021

Marcus och Johan diskuterar frågor och inspel från lyssnarna!

Bland annat; vad är det för skillnad på risk och hot? Vad händer om en fartkamera blixtrar under utryckning? Vilken riskbedömning bör göras under framkörning?

Play this podcast on Podbean App